Voor-elkaar

Al 15 jaar een sociaal netwerk

ONZE VOORWAARDEN

Regels bij voor-elkaar website

  • De contactgegevens die bij alle profielen horen, zijn alleen toegankelijk voor hen die zich aangemeld hebben en geregistreerd staan als oppasser of oppasadres. Geef deze inloggegevens nooit door aan derden. Zij zijn alleen voor u bestemd.
  • U geeft ander leden informatie wanneer naar referenties wordt gevraagd.
  • U houdt uw profiel netjes en schrijft ABN zodat de bezoeker duidelijk weet wat u wenst of wie u bent.
  • U actualiseert uw data, houdt beschikbaarheid bij en zorgt voor waarheidsgetrouwe informatie.
  • U houdt zich aan de gemaakte afspraken. Bent duidelijk, eerlijk en transparant.
  • Persoonlijke informatie, als straatnamen, weblinks of e-mailadressen horen niet in uw tekst. Deze worden verwijderd.
  • Links in de emailcorrespondentie zijn niet toegestaan. Het programma scant daarop. Ook verwijzingen naar andere website worden niet getolereerd.

Algemene voorwaarden

Wij geven geen garanties. Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.
Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

Het gebruik van voor-elkaar.net betekent dat u deze voorwaarden geaccepteerd heeft. Alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voorkomend uit de contacten via de voor-elkaar website liggen volledig en alleen bij uzelf.
Het is niet de bedoeling oppassers gratis te laten werken. Het gaat om ‘vriendendiensten’ met gesloten beurs. Wel kunnen er in overleg reiskostenvergoedingen worden gevraagd.

Alle informatie in de profielen op de site is afkomstig van derden. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. voor-elkaar.net draagt voor de inhoud van de geplaatste profielen geen enkele verantwoordelijkheid.
Het auteursrecht op afbeeldingen en teksten geplaatst door de gebruiker wordt niet overgedragen aan voor-elkaar. Wel kunnen wij teksten aanpassen naar onze ideeën en foto’s afkeuren.

voor-elkaar.net sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor schade, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door het gebruik van de website voor-elkaar.net.
voor-elkaar.net garandeert niet dat de website ononderbroken zal werken (computercrash, c.q. onderhoud van de server ”verhuizing”. etc.) en vrij zal zijn van fouten in het algemeen. Op eventuele serverproblemen hebben wij geen invloed.

Bij een verzoek tot verwijdering van uw gegevens, zullen wij er alles aan doen om dit te bewerkstelligen. Het in cache blijven van uw gegevens bij Google gedurende 90 dagen valt buiten onze verantwoordelijkheid. Bij vroegtijdige annulering van uw account worden de resterende kosten niet gerestitueerd.

Indien u gebruik wenst te maken van deze site, dient u er zorg voor te dragen dat uw gegevens, waaronder uw e-mail adresgegevens en voor zover relevant andere gegevens, juist en actueel zijn.

voor-elkaar.net respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruikers van voor-elkaar.net.

Wij kunnen incidenteel controle uitoefenen op mailcontact om tekst te ‘scannen’ op incorrectheden.

voor-elkaar.net behoudt zich het recht om profielen te verwijderen en kandidaat-leden uit te sluiten van deelname, om welke reden dan ook. Ingeval van een conflict, het geven van inloggegevens aan derden, of geconstateerde onjuistheden behoudt voor-elkaar het recht de profieltekst te modereren, of leden te royeren.

Overige bepalingen

VOOR-ELKAAR.NET is geen partij bij de overeenkomst en afspraken die tussen de gebruikers tot stand komt. Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.
VOOR-ELKAAR (“www.voor-elkaar.net”) is een website van deWerkHoek. deWerkHoek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75628228.