Voor-elkaar

24

mei '18

Uw privacy is belangrijk, voor u en voor ons.

Om de transparantie te verbeteren en om te voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met ingang van 25 mei 2018, leggen wij u hieronder graag uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Eerlijkheid en openheid zijn voor ons belangrijke waarden. Zo willen we graag met onze relaties, met u deelnemers van het voor-elkaar netwerk, een duurzame vertrouwensband opbouwen. Dit betekent onder meer dat wij uw privacy en uw keuzes respecteren en beschermen. Persoonsgegevens vertellen tenslotte van alles over u. Uw informatie moet bij ons veilig zijn, en daar doen we alles aan. Wij zijn gebonden aan strenge privacy-regels en delen uw gegevens nooit met derde partijen. We verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Evenmin sturen we u marketingberichten, tenzij u ons hierom heeft gevraagd. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van een optimale dienstverlening en bedrijfsvoering van voor-elkaar.

Wij willen graag dat u precies weet hoe we uw persoonsgegevens verwerken, maar ook dat deze up-to-date zijn. Het staat u daarom vrij uw gegevens in te zien, te wijzigen en te verbeteren. Natuurlijk kunt u ons ook laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw gegevens door ons te laten verwerken.

De manier waarop voor-elkaar met uw gegevens omgaat, is volgens de nieuwe Europese regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wanneer u uw persoonsgegevens met ons deelt of wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken wij deze in overeenstemming met dit Privacy Statement.

Uw account
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Om deel te nemen aan het voor-elkaar netwerk moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Google Adsence en Analytics
Wij gebruiken Google Adsense en Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar laten we het eerst proberen samen op te lossen. U kunt hier altijd meer over lezen in onze voorwaarden en de disclaimer.
Wij doen het uiteindelijk VOOR-ELKAAR.