Voorwaarden

De voorwaarden

  • De contactgegevens die bij alle profielen horen, zijn alleen toegankelijk voor hen
    die zich aangemeld hebben en geregistreerd staan als oppasser of oppasadres. Geef deze inloggegevens nooit door aan derden. Zij zijn alleen voor u bestemd.
  • U geeft ander leden informatie wanneer naar referenties wordt gevraagd.
  • U houdt uw profiel netjes en schrijft ABN zodat de bezoeker duidelijk weet wat u wenst of wie u bent.
  • U actualiseert uw data, houdt beschikbaarheid bij en zorgt voor waarheidsgetrouwe informatie.
  • U houdt zich aan de gemaakte afspraken. Bent duidelijk, eerlijk en transparant.
  • Persoonlijke informatie, als straatnamen, weblinks of e-mailadressen horen niet in uw tekst. Deze worden verwijderd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Alle voor-elkaar gebruikers hebben met de AVG privacy bescherming mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Zij hebben zeggenschap over hun gegevens, kunnen zelf hun gegevens aanpassen. Voor wijziging van het e-mailadres moet een verzoek worden ingediend. Zij kunnen bijvoorbeeld inzage vragen in opgeslagen data, of verleende toestemming intrekken.

Cookies.
De website maakt gebruik van derde-partij cookies. Google marketing AdSense plaatst advertenties op voor-elkaar. Door gebruik te maken van de voor-elkaar website accepteert u de cookies.

Om geregistreerd te worden als gebruiker van voor-elkaar geeft u toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en accepteert u de cookies.

Disclaimer

Het gebruik van voor-elkaar.net betekent dat u deze voorwaarden geaccepteerd heeft. Alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voorkomend uit de contacten via de voor-elkaar website liggen volledig en alleen bij uzelf.

Het is niet de bedoeling oppassers gratis te laten werken. Het gaat om ‘vriendendiensten’ met gesloten beurs. Wel kunnen er in overleg onkostenvergoedingen worden gevraagd.

Alle informatie in de profielen op de site is afkomstig van derden. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. voor-elkaar.net draagt voor de inhoud van de geplaatste profielen geen enkele verantwoordelijkheid.

Het auteursrecht op afbeeldingen en teksten geplaatst door de gebruiker wordt niet overgedragen aan voor-elkaar. Wel kunnen wij teksten aanpassen naar onze ideeën en foto’s afkeuren.

voor-elkaar.net is het medium dat huis- en dieroppassers en huis- en dieroppaszoekers bij elkaar brengt via haar website en is gevrijwaard van elke aansprakelijkheid inzake de inhoud van overeenkomsten tussen oppasser en oppaszoeker.

voor-elkaar.net sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor schade, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door het gebruik van de website voor-elkaar.net.

voor-elkaar.net garandeert niet dat de website ononderbroken zal werken (computercrash, c.q. onderhoud van de server ”verhuizing”. etc.) en vrij zal zijn van fouten in het algemeen. Op eventuele serverproblemen hebben wij geen invloed.

Bij een verzoek tot verwijdering van uw gegevens, zullen wij er alles aan doen om dit te bewerkstelligen. Het in cache blijven van uw gegevens bij Google gedurende 90 dagen valt buiten onze verantwoordelijkheid.

Indien u gebruik wenst te maken van deze site, dient u er zorg voor te dragen dat uw gegevens, waaronder uw e-mail adresgegevens en voor zover relevant andere gegevens, juist en actueel zijn.

voor-elkaar.net respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruikers van voor-elkaar.net.

voor-elkaar.net behoudt zich het recht om profielen te verwijderen en kandidaat-leden uit te sluiten van deelname, om welke reden dan ook. Ingeval van een conflict, het geven van inloggegevens aan derden, of geconstateerde onjuistheden behoudt voor-elkaar het recht de profieltekst te modereren, of leden te royeren.

voor-elkaar.net is volledig gevrijwaard van alle mogelijke claims voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruik te maken van deze website.